Belanská pätnástka

Miesto: Ružomberok – Biely Potok

Dátum preteku:18.08.2019


6. preteky RBL 2019


Belanská pätnástka 44. ročník

Hlavný usporiadateľ: Bežecký klub Ružomberok - Biely Potok, Mesto Ružomberok
Podporný tím: OZ Ružomberok v pohybe

KDE? KD Biely Potok KEDY? 18.08.2019 (Nedeľa) ŠTART Detské a žiacke kategórie 10:20 hod.Hlavné kategórie 10:00 HLAVNÁ TRAŤ 15km ŠTARTOVNÉ online 3€, na mieste: 5€

Organizátor podujatia informuje všetkých pretekárov a širokú verejnosť, že počas športových podujatí plánujeme vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na spravodajské, propagačné a dokumentačné účely a budú zverejňované na verejne dostupných miestach a webových stránkach


PROPOZÍCIE


Registrácia ukončená