Handlovská kapustnica

Miesto: Handlová

Dátum preteku:07.12.2019


Registrácia otvorená

Vaša registrácia bude platná až po pripísaní sumy 8 Eur. štartovného na účet usporiadateľa SK18 1100 0000 0029 4801 9039 do správy pre prijímateľa celé meno bežca.


Zaregistrovaním sa na tieto preteky dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu tohoto formulára v zmysle Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR. Súhlas sa udeľuje organizátorovi podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov na účel prípravy týchto pretekov a spracovanie výsledkov podujatia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na prípadné zverejnenie foto dokumentácie z tohoto podujatia, kde by mohla byť zachytená aj moja osoba. Zároveň súhlasím s podmienkami štartu na tomto podujatí stanovenými propozíciami a som si vedomí, že štartujem na vlastné nebezpečie.