Hronský triatlon 2019

Miesto: Kalná nad Hronom

Dátum preteku:21.09.2019


Registrácia otvorená

Vyplniť len v prípade súťaže: Single C2, Team C2


Vyplniť len v prípade súťaže: (Team K1, Team C2) - štafety


Vyplniť len v prípade súťaže: (Team K1, Team C2) - štafetyRegistrácia je platná až po úhrade štartovného (príp. prenájmu lode) na účet usporiadateľa - IBAN: SK43 0900 0000 0000 2862 3832, SLSP. Do správy pre prijímateľa uveď svoje meno alebo názov teamu. V prípade prenájmu lode doplň „+ kajak alebo canoe“. Po úhrade štartovného Ti príde potvrdzujúci mail o zaplatení.


Zaregistrovaním sa na tieto preteky dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu tohoto formulára v zmysle Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR. Súhlas sa udeľuje organizátorovi podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov na účel prípravy týchto pretekov a spracovanie výsledkov podujatia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na prípadné zverejnenie foto dokumentácie z tohoto podujatia, kde by mohla byť zachytená aj moja osoba.