CasomieraPT

Prihlásenie pretekárov :

OPEL AUTOTIP BEH DO NEBA (Žilina, 21.10.2017)

Meno *
Priezvisko *
Rok narodenia *
Pohlavie *
Klub
Krajina
Telefónne číslo
E-mail
V prípade záujmu o súťaž družstiev zadajte rovnaký názov pri všetkých členoch družstva:
Družstvo - názov
Vaša registrácia bude platná až po zaplatení ŠTARTOVNÉHO:
- do 15.10.2017 ..... 10 Eur
- Po tomto termíne možná registrácia len ráno v mieste štartu! za sumu 12 Eur
Platba na účet: IBAN: SK92 8330 0000 0025 0122 4626 BIC : FIOZSKBAXXX Variabilný symbol: 201700 Do poznámky: meno a priezvisko registrujúceho / za koho platí
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.