CasomieraPT

Prihlásenie pretekárov :

RACE TRIAL LOBAD 2016 (Cháteau Béla pri Štúrove, 25.6.2016)

Meno/Firstname *
Priezvisko/Surname *
Rok narodenia/Year *
Pohlavie/Sex *
Klub/Club
Krajina/Country
Telefónne číslo/Phone
E-mail
V prípade záujmu o súťaž družstiev zadajte rovnaký názov pri všetkých členoch družstva:
Družstvo - názov/Team
Vaša registrácia bude platná až po obdržaní registračného poplatku:
- do 15.5.2016 jednotlivec ..... 5 Eur, tím ...... 4 Eurá
- od 16.5.2016 do 15.6.2016 jednotlivec ..... 8 Eur, tím ...... 7 Eur
Platobný účet: IBAN: SK84 0200 0000 0001 7422 2172
BIC : SUBA SKBX
Správa pre príjemcu: „RTL - meno, priezvisko, rok narodenia
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov.