CasomieraPT

Registrácia pretekárov :

HANDLOVSKÁ KAPUSTNICA 2017 (Handlová, 9.12.2017)

Meno *
Priezvisko *
Rok narodenia *
Pohlavie *
Klub
Dlžka trate
Krajina
Telefónne číslo
E-mail
Registračný poplatok vo výške 7 euro je možné zaslať na účet do 6.12 2017. Po tomto termíne je možná platba len na mieste pri prezentácii.
Účet :ŠK Achiles Handlová o.z. IBAN: SK1811000000002948019039
Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko.
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.