CasomieraPT

Prihlásenie pretekárov :

ŽIARSKY MESTSKÝ POLMARATÓN (Žiar nad Hronom, 12.5.2018)

Meno *
Priezvisko *
Rok narodenia *
Pohlavie *
Klub
Krajina
Telefónne číslo
E-mail
Vyplňte v prípade záujmu o štafetový beh:
Štafeta názov
Bežím 1. USEK a zároveń celú trať polmaratónu
2.USEK Priezvisko Meno
3.USEK Priezvisko Meno
4.USEK Priezvisko Meno
Vaša registrácia bude platná až po zaplatení registračného poplatku:
- do 9.5.2018 .....................poplatok 12 Eur
- po tomto termíne .................poplatok 15 Eur v mieste prezentácie
Číslo platobného účtu – 14621422/0200, VS -12345 IBAN: SK8702000000000014621422
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.