CasomieraPT

Prihlásenie pretekárov :

ŠTEFANSKÝ BEH (Ružomberok, 26.12.2017)

Meno *
Priezvisko *
Rok narodenia *
Pohlavie *
Chcem súťažiť na
Možnosť "Ostatní" je pre pretekárov roč.nar. 2001 a mladší, ktorí budú zaradení do svojich vekových kategórií a im prislúchajúcim tratiam podľa propozícií pretekov.
Klub/Mesto *
Som člen Ružomberskej bežeckej ligy (RBL) **
** - Členom Ružomberskej bežeckej ligy (RBL) môže byť iba pretekár, ktorý má trvalé, alebo prechodné bydlisko v okrese Ružomberok, alebo je registrovaný v športovom klube, ktorý ma sídlo v okrese Ružomberok.
Krajina
Telefónne číslo (SMS s výsledným časom)
E-mail
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.