CasomieraPT

Vitajte na našej stránke

Vážení športoví priatelia – usporiadatelia športových podujatí!

Naša stránka vznikla pre všetkých, ktorí žijú športovým dianím a sami organizujú alebo sa ako pretekári, diváci zaujímajú o nami zabezpečované športové podujatia. Naša činnosť sa zameriava na zabezpečovanie služieb pri organizovaní športových podujatí, v ktorých športový výkon je meraný časom. Ak teda riešite problém spoľahlivej, cenovo dostupnej profesionálnej časomiery a rýchleho počítačového spracovania výsledkov, ste u nás správne!

Čo ponúkame:

 • Online registráciu pretekárov na našej stránke.
 • Meranie časov fotobunkovou metódou na profesionálnych zariadeniach firmy ALGE-TIMING so zobrazovaním štartovného čísla, bežiaceho a výsledného času na numerickom displeji čitateľnom do vzdialenosti 70 – 80m
 • Meranie časov čipovou metódou na profesionálnych zariadeniach firmy RACE RESULT s možnosťou dodania štartových čísel v neobmedzenom množstve s umiestneným logom usporiadateľa alebo sponzorov.
 • Programové vybavenie, ktoré umožňuje pružne reagovať na požiadavky usporiadateľa na spracovanie štartových a výsledkových listín. Počas pretekov zobrazovanie priebežných výsledkov na infomonitore. U všetkých pretekov garantujeme formálnosť výstupov v zmysle súťažných poriadkov.
 • LIVE (naživo) výsledky - možnosť sledovania na našej stránke.
 • Spracovávanie a vedenie rebríčkov súťaží s možnosťou prehľadu na našej webovej stránke.
 • Ozvučenie a komentovanie športových podujatí s vyhlásením výsledkov.
 • Created by firefly
  Tel: 908 927 883
  E-mail: toman@casomierapt.sk